“Взиране в бездната”

Въпрос към психотерапевта

* Запазен е оригиналният текст на запитването.

Как бихте коментирали “Ако твърде дълго се взирате в бездната, накрая бездната ще се взре във вас” в светлината на методите на психоанализата за осъзнаване на несъзнаваното като лечебен метод и начин за решаване на проблеми!?  Няма ли противоречие?!

Отговор на психотерапевта

Психоанализата е всичко друго, но не и “взиране в бездната”. Те е по-скоро АНТИ-ВЗИРАНЕ. Този, който отива при аналитика, го прави, защото твърде дълго се е “взирал в бездната” и тя всеки път му отвръща със същата студена празнота, т.е. не връща никакви отговори или връща само безкрайно ехо (повтарящи се житейски патерни). Взирането в себе си – т.е. самолечението – е винаги безплодно. Ролята на психоанализата е да отмести човека от тази безплодна фиксация в себе си и да му помогне да види, че има свят извън него самия и че този свят може да бъде интересен и възнаграждаващ.


Полина Юлиева
Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.