“Все още дете”

Поща

Въпрос към психотерапевта

* Оригиналният текст на запитването може да е променен.

Здравейте, как се излиза от ролята на жертва? И как се постига емоционална зрялост, ако определени травми от детството са ви накарали да останете все още “дете”?

Отговор на психотерапевта

Ако започнете работа с (аналитичен) терапевт, постепенно ще откриете, че това, което ви е накарало да останете “все още дете” е нещо друго, а не “травмите” от детството, или поне не тези травми, за които си знаете. И това ще бъде истинско откритие за вас – такова, което ще ви освободи от нуждата да “оставате дете”.


Полина Юлиева
Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.