„Все още дете“

Въпрос към психотерапевта

* Запазен е оригиналният текст на запитването.

Здравейте, как се излиза от ролята на жертва? И как се постига емоционална зрялост, ако определени травми от детството са ви накарали да останете все още „дете“?

Отговор на психотерапевта

Ако започнете работа с (аналитичен) терапевт, постепенно ще откриете, че това, което ви е накарало да останете „все още дете“ е нещо друго, а не „травмите“ от детството, или поне не тези травми, за които си знаете. И това ще бъде истинско откритие за вас – такова, което ще ви освободи от нуждата да „оставате дете“.


Полина Юлиева
Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.