Добър психолог или психотерапевт

Поща

Въпрос към психотерапевта

* Оригиналният текст на запитването може да е променен.

Кое е едно качество, което някой трябва да притежава, за да го прецените като добър психолог? Например, ако на мен някой ми зададе този въпрос, бих казал: “да задава подходящи въпроси”, но ми е интересно и вашето мнение.

Отговор на психотерапевта

Добър психолог е този, който умее да разпознава емоционалното състояние на другия (умение, много важно за учителите и криминалните психолози, например). Но то може да се използва както за добро, така и за лошо. От тази гледна точка много психопати и манипулатори са отлични психолози.

Добър психотерапевт вече е нещо съвсем друго: добрият психотерапевт е онзи, който умее да разпознава СОБСТВЕНОТО си емоционално състояние в присъствието или по отношение на другия (преди да се е превърнало в автоматична реакция: например пациентът разказва нещо тревожно и терапевтът бърза да го успокои, за да се отърве от собствения си дискомфорт). От тази гледна точка много психолози са лоши психотерапевти.


Полина Юлиева
Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.