Лекува ли се хипохондрията

Поща

Въпрос към психотерапевта

* Оригиналният текст на запитването може да е променен.

Възможно ли е човек да се излекува завинаги от хипохондрията или в някакъв момент пак може да се върне? Как хипохондрикът да се измънке от това състояние, защото понякога си мисли, че никога няма да може. Колко време може да се проточи този процес?

Отговор на психотерапевта

Ако хипохондрията беше вирусно заболяване, може би щяхте да можете след преболедуване да си изградите имунитет. Но едва ли ви прилича на такова. По-скоро аналогията е с други физически страдания – по-трудно лечими, по-трудно обясними, с неидентифициран и многофакторен причинител. При тях няма гаранция и най-доброто, което можете да направите, е разумна профилактика. Аналитичната психотерапия прави именно това – профилактика на ума.

Хипохондрията, както всеки невротичен симптом изпълнява определена функция в психичната организация на личността. Тя не може да бъде премахната по такъв начин, че човек да си остане същият, но без симптом. Представете си го като криви тухли в една стена. Можете ли да изправите тухлите, без да разрушите стената? Кривите тухли са нейният “дефект”, но едновременно с това самото нещо, което я държи цяла и без което стената би се сринала. Единственият начин да изправите тухлите, без да съборите стената, е да започне да я демонтирате бавно и внимателно, докато стигнете началото на кривия участък, и да започнете оттам да градите наново.

Когато човек започне психотерапия, никой не знае колко “надълбоко” е “кривият” участък и колко е пътят до него – защото симптомът е само отглас от кривината на повърхността. Никой не знае и какви препятствия ще срещне по пътя. Понякога конструкцията е толкова крехка, че е по-добре кривината да бъде оставена както си е и ефектите й само да бъдат туширани, доколкото е възможно (например с лекарства).

Целият този процес може да отнеме години, но всъщност той много повече дава по пътя, отколкото “отнема”. Ако успеете да се настроите да го видите по този начин, ще сте свършили половината от работата.


Полина Юлиева
Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.