Партньорът ми иска свое дете

Поща

Въпрос към психотерапевта

* Оригиналният текст на запитването може да е променен.

Здравейте, имам нужда от съвет за да взема важно решение за бъдещето си. На 39 години съм, имам три деца – първото на 18 години и близначки на по 12 години.

Преди 10 години се разделих с баща им и от няколко години имам връзка с мъж по млад от мен с 5 години. Той няма деца, помага ми много за отглеждането на моите и бих казала, че ги обича като негови, но от известно време започна да повдига темата за дете.

Аз не знам какво е правилно да направя не мога да го лиша от дете и в същото време ме е страх да родя още едно дете, страхувам се чисто от здравословна гледна точка заради годините, заради това да не остана след време пак сама но с още едно дете и не на последно място как ще се чувстват децата ми.

Отговор на психотерапевта

Опасенията ви са съвсем основателни. И не толкова в здравословен аспект, колкото може би заради нещо в мотивацията на партньора ви, което долавяте на втори план, което не можете да си обясните съвсем и което естествено ви смущава. Ако се освободим от клишето, че всеки мъж на тази възраст би искал собствен наследник, има редица въпроси, които се нуждаят от отговори, преди да вземете такова важно за вас решение. Може би първият от тях би бил защо точно в този момент приятелят ви повдига въпроса за свое дете?

Отговорите могат да бъдат много различни, но ако чувствате натиск от страна на партньора ви и доминира усещането за отнемане на свобода, вероятно възможните отговори гравитират – колкото и парадоксално да звучи – около неговия страх от обвързване. Но не е ли желанието за общо дете точно обратното – готовност за обвързване? Би могло да бъде, но тогава може би нямаше да се страхувате да не “останете след време пак сама, но с още едно дете”.

Нерядко хората, които се страхуват от обвързване, изпитват в не по-малка степен и обратния страх – да останат сами. И тъй като това са две противоположни позиции, балансирането между тях е изключително трудно и често се изразява в люшкане между едната и другата крайност, което оставя партньорите им в сериозно объркване. В конкретния случай това може да означава следното (с уговорката, че без достатъчно информация, на този етап това са само спекулации):

Изборът на партньора ви да бъде във връзка с по-голяма жена с деца от предишен брак може да бъде гаранция срещу истинско обвързване (във всеки момент би могъл да напусне връзката под предлог, че ситуацията вече не го удовлетворява). От друга страна грижата за децата ви му гарантира, че има място за него във вашето семейството. Ако голямото ви дете, навършвайки пълнолетие, скоро ще напусне дома, символично трябва да бъде заместено с друго, което на свой ред ще се нуждае от грижи.

Това са само възможни допускания сред множество други варианти, но може би общото между тях (което подсъзнателно долавяте) е, че децата са един вид “инструмент” във връзката ви, чрез който се регулира близостта, интимността, емоционалната свързаност между вас. А това е тема, около която все още имате много съмнения.


Полина Юлиева
Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.