Справяне с емоционално хранене

Поща

Въпрос към психотерапевта

* Оригиналният текст на запитването може да е променен.

Здравейте. От повече от 10 години съм с емоционално хранене. Прочела съм доста литература по темата, но до ден днешен нямам голям резултат. Дори и да има пробльсъци, те са временни. Бих искала да получа съвети от реални “живи примери”, отървали се от това бреме.

Благодаря.

Отговор на психотерапевта

Звучите много ядосана на “орисията” си, на всички, които претендират да са експерти в областта на хранителните нарушения, вероятно и на не един или двама психолози/ психотерапевти, които сте посещавали с надежда да ви помогнат. Целият ви опит до тук показва, че всичко, свързано със справянето е уклончиво, хипотетично, зависещо уж от волята ви, която кой знае защо всеки път ви предава, и в крайна сметка е неконтролируемо със средствата (психични и когнитивни), с които разполагате. Чувствате проблема с храненето като нещо външно, което се е стоварило върху вас, като бреме, което трябва да изчегъртате, стига да знаете как, стига някой сполетян от същото да ви разкрие как става това.

Но можете ли да се научите да обичате, ако някой ви каже как се прави? Можете ли да се научите да се доверявате по инструкции отвън? Можете ли да се научите да се радвате, вземайки пример от щастливите ви приятели? Можете ли да се научите да се приемате, да не се срамувате, да не се самообвинявате, черпейки от чуждия опит? Едва ли. Здравословните отношения с храната са като здравословните отношения с хората – придобиват се неусетно в процеса на живеене и също така неусетно стават част от това, което сте.

Понякога житейските обстоятелства възпрепятстват този естествен процес и в резултат възникват невротични страдания (каквото е например емоционалното хранене). Тогава имаме нужда от специално създадена среда, която да “репликира” процеса на живеене в неговия благотворен и съзидателен план, която да даде шанс на жизненоважни аспекти от личността да бъдат доизградени/ преизградени, така че да не се налага да бъдат компенсирани с невротични механизми. Една такава среда е аналитичната психотерапия. Тя не дава готови отговори, но разполага с експертизата и инструментариума как най-ефективно да търси отговорите заедно с вас.


Полина Юлиева
Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.