Индустрия 2.0

Електрификация

Second Industrial Revolution

Новите енергийни източници и нарасналите индустриални нужди въвеждат поточните линии в крупните фабрики. През следващите десетилетия се наблюдава бум на изобретенията, сред които са телефонът, автомобилът, самолетът.

Защо 4.0 ↺