Ходил/а съм вече на терапия, но без особен успех. С какво при вас е по-различно?

В деликатното поле на човешките отношения са необходими експертиза и емпатия (може и в обратен ред). Но забележете – емпатията не е състрадание – тя е психотерапевтичен инструмент, чието овладяване е част от експертизата. Ще познаете, че нещо от тези две неща не достига, когато терапевтът започне да говори повече от вас, да проповядва, да ви наставлява, да ви дава съвети, да философства, да теоретизира, да използва термини, да ви дава домашно за четене, да ви държи отговорни за липсата на напредък, да иска от вас да сте мотивирани или да се държите по определен начин, да ви поставя диагнози или да посочва кои са проблемните ви места… Ако нещо от това е присъствало осезаемо в терапията ви, е добре да опитате отново – този път с професионалист.

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.