Не желая да пия лекарства. Мога ли да се излекувам само с психотерапия?

Спектърът от психологични страдания е много широк. В много случаи медикаменти изобщо не са необходими или са препоръчителни само за временно овладяване на остър психо-соматичен дискомфорт или за общо понижаване на тревожността, така че състоянието ви да позволи да пристъпите към психотерапия. Но в определени случаи лекарствата са задължителни. Това означава, че ако имате предписано медикаментозно лечение от психиатър, трябва стриктно да го спазвате. При диагностицирана психична болест психотерапията може много да помогне за съпътстващите емоционални проблеми, за справяне със социалните предизвикателства, свързани със заболяването, както и за поддържането му в ремисия, но не може пряко да въздейства на био-химично ниво за овладяване на тежки депресивни състояния, психотични епизоди или зависимост към вещества.

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.