Трябва ли да плащам за пропусната сесия?

Да, освен ако не сте заявили минимум 24 часа предварително, че ви се налага да отсъствате.

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.