Колко продължава и как протича една терапевтична сесия?

Tерапевтична сесия е 45 минути и протича под формата на разговор, който цели да отвори пространство за разбиране и преосмисляне на преживелищния ви опит, и по-конкретно на онези житейски практики и нагласи, които ви носят дискомфорт и страдание. От практически съображения тя не може да бъде продължена извън тази рамка и по тази причина е желателно е да идвате точно в уговорения час, за да се възползвате максимално от времето, предвидено за вас.

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.