Живея в друг град/ държава. Работите ли дистанционно?

Да, възможно е да провеждаме сесиите през Skype, Viber или Zoom. Спазването на терапевтичната рамка и всички останали условия гарантира ефективността на дистанционната работа, макар тя да поставя някои допълнителни предизвикателства пред терапевта.

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.