Притесняват ме най-вече соматичните симптоми. Търся добър психотерапевт, който да е и медицинско лице.

Притесненията ви са разбираеми. Преди да се пристъпи към психотерапия, е важно да се изключат възможни органични причини за оплакванията ви. Ние насърчаваме това и е факт, че в повечето случаи пациентите идват по препоръка на лекуващия ги лекар, след като са преминали през обстойни медицински изследвания, изключващи физиологични нарушения. Обичайно психотерапевтите, които не са медицински лица, работят в тясно сътрудничество с психиатрична служба, когато се налага съпътстваща медикаментозна терапия или ако пациентът поиска допълнителна консултация.

Противоположно на очакванията ви обаче, в терапевтичната практика е прието функциите на психиатър и психотерапевт да не се смесват по отношение на един и същи пациент. Т.е. ако вашият лекуващ психиатър ви препоръчва психотерапия наред с медикаментозното лечение, е редно да ви насочи към независим колега-психотерапевт. Основанията за това са различни, но основното произтича от необходимостта да се избегне “авторитета на бялата престилка”, който е противопоказен за пълноценната терапевтична работа. Отговорните колеги медици споделят и се съобразяват с това правило.

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.