Има всякакви терапии. Как да знам дали тази е подходящата за мен?

Вероятно от известно време активно търсите информация и сте изненадани колко много видове психотерапия има. Ако не сте насочени към конкретен специалист от доверен човек, това може да е много объркващо. Едва ли може да се даде еднозначен отговор, но обикновено хората пристъпват към психоаналитична терапия в следните случаи:

  • Когато са любопитни към себе си като личност с индивидуални характеристики и не желаят да бъдат вмествани в предварително зададени категории;
  • Когато са добре информирани за дългосрочните предимства на една задълбочена и недирективна терапевтична работа;
  • След като са разрбали от личен опит, че бързите решения само временно маскират проблема до настъпване на следващия кризисен момент.

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.