Достатъчно ли е да идвам веднъж седмично?

Честотата на посещение е между един и три пъти седмично и зависи от вашите нужди, възможности и предпочитания. Тя се уточнява след първоначалното интервю и може да се променя в хода на терапията. Понякога хората изпитват безпокойство от увеличаване честотата на сесиите, защото се опасяват, че бързо ще изчерпят темите си и няма да има за какво да говорят. В действителност обаче се случва точно обратното: сгъстяването на срещите води до задълбочаване на терапевтичния разговор и до “прилив на материал”, който е ценен за обсъждане.

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.