Какво е психоаналитична психотерапия?

Психоаналитичната психотерапия е отворена, недирективна терапевтична практика с повече от 120-годишна традиция. От техническа гледна точка е адаптирана версия на класическата психоанализа, съобразена със съвременния ангажиран стил на живот и с най-новите разбирания за функционирането на човешката психика. Тя се базира върху централното психоаналитично убеждение, че всичко, което изразяваме с думи, поведение или симптоми, има смисъл – важен, но не винаги разбираем за околните и самите нас.

Докато сме неразбрани, се чувстваме отхвърлени, тревожни, чужди в тялото си, неспособни да се впишем и принадлежим. Разбирането ни освобождава, приобщава, лекува, зарежда със смисъл… Психоаналитичната психотерапия се състои в периодични срещи за разговор с професионалист, специално обучен да слуша и разбира човека по начин (едновременно емпатичен и аналитичен), който позволява преформулиране и промяна на негативните преживявания за целите на личностното израстване и преодоляването на психичния дистрес.

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.