Какво да очаквам от първата среща?

В рамките на 45 минути ще поговорим за проблемите, които ви притесняват и с които искате да се справите. Ще се поинтересувам от настоящата ви житейска ситуация, отношенията с близките ви хора и нещата, които са важни за вас. Няма задължителни въпроси, можете да разкажете точно толкова, колкото желаете. Първата среща има опознавателна цел и терапевтичната намеса е минимална. Въпреки това ще придобиете усещане за терапевтичната ситуация, което ще ви помогне да решите дали искате да работим заедно.

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.