Да превърнеш книгата в тяло

Млад учител чете от книга

Един учител, който оставя следа, учител, достоен да носи името учител, е онзи, който преди всичко обича това, което преподава. Който влиза във физическа връзка, в телесна, в еротична връзка със знанието и по този начин прави от знанието не нещо абстрактно, неуловимо, интелектуално, умозрително, а прави от знанието тяло, прави от знанието ЕРОТИЧНО ТЯЛО.

Голямата дарба на учителя е да превръща всеки къс теория, които трябва да предаде на своите ученици в еротичен обект, в еротично тяло. Числата на Фибоначи, образуването на континентите, един чужд език, поетите символисти, Римската империя. Да превърнеш един теоретичен обект в еротично тяло. Защото ако тази трансформация се случи в думите на учителя, тя предизвиква една втора трансформация, този път в ума на ученика. Ученикът вече не е пасивен реципиент, не е контейнер за пълнене, главата му не е празен съд, който трябва да бъде напълнен. Ученикът става – благодарение на трансформацията на “книгата в тяло”, на теоретичния обект в еротично тяло – ученикът става активен участник в любовно взаимоотношение.

Цялото видео и още за грешките и провалите, мистерията на ученето, границите на знанието и метаморфозите в умовете от италианския философ и психоаналитик Масимо Рекалкати. Оригиналната лекция е изнесена в рамките на цикъла “Удоволствието от текста”, Милано, 2015.

Massimo Recalcati
Prof. Massimo Recalcati

Полина Юлиева
Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.