Да превърнеш книгата в тяло

Лекция на проф. Масимо Рекалкати, философ и психоаналитик

Един учител, който оставя следа, учител, достоен да носи името учител, е онзи, който преди всичко обича това, което преподава. Който влиза във физическа връзка, в телесна, в еротична връзка със знанието и по този начин прави от знанието не нещо абстрактно, неуловимо, интелектуално, умозрително, а прави от знанието тяло, прави от знанието ЕРОТИЧНО ТЯЛО.

Отворена книга

Голямата дарба на учителя е да превръща всеки къс теория, които трябва да предаде на своите ученици в еротичен обект, в еротично тяло. Числата на Фибоначи, образуването на континентите, един чужд език, поетите символисти, Римската империя. Да превърнеш един теоретичен обект в еротично тяло. Защото ако тази трансформация се случи в думите на учителя, тя предизвиква една втора трансформация, този път в ума на ученика. Ученикът вече не е пасивен реципиент, не е контейнер за пълнене, главата му не е празен съд, който трябва да бъде напълнен. Ученикът става – благодарение на трансформацията на “книгата в тяло”, на теоретичния обект в еротично тяло – ученикът става активен участник в любовно взаимоотношение.

Проф. Масимо Рекалкати
Проф. Масимо Рекалкати

И още във видеото за мистерията на ученето, границите на знанието и метаморфозите в умовете от италианския философ и психоаналитик Масимо Рекалкати. Оригиналната лекция е изнесена в рамките на цикъла “Удоволствието от текста”, Милано, 2015.


Полина Юлиева