Предлагани услуги

Психоаналитична психотерапия

Аналитичната психотерапия е път към себеразбиране и изграждане на нови нагласи към житейските ситуации. Тя не поучава, но учи. Не дава фалшиви надежди, но посява надежда. Не е щедра на думи, но лекува с думите. Терапията може да ви помогне:

  • Да се избавите от неприятни или плашещи психо-соматични симптоми, тревожност и емоционални кризи;
  • Да превъзмогнете повтарящи се, нежелани модели на поведение;
  • Да освободите потенциала си за творчество и реализация;
  • Да подобрите отношенията с близките си или да преразгледате болезнена/ проблематична връзка;
  • Да разбирате по-добре реакциите на околните и да им помогнете на свой ред да станат по-спокойни и щастливи. 

Психологически консултации

Нещо ви тревожи, но не сте сигурни дали психотерапията е това, от което имате нужда? Имате право, тя не е решение за всеки проблем. Понякога един разговор, консултация или насочване към подходящи специалисти с други/ допълнителни компетенции биха били добра първа стъпка към намиране на решение.

Използвайте формата за контакт, за да разкажете за проблема си, или се обадете, за да уговорим час за среща.

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.