Често задавани въпроси

Разтревожено момиче търси информация за справяне с паник атаки

Какво е психоаналитична психотерапия?

Психоаналитичната психотерапия е отворена, недирективна терапевтична практика с повече от 120-годишна традиция. От техническа гледна точка е адаптирана версия на класическата психоанализа, съобразена със съвременния ангажиран стил на живот и с най-новите разбирания за функционирането на човешката психика. Тя се базира върху централното психоаналитично убеждение, че всичко, което изразяваме с думи, поведение или симптоми, има смисъл – важен, но не винаги разбираем за околните и самите нас.

Докато сме неразбрани, се чувстваме отхвърлени, тревожни, чужди в тялото си, неспособни да се впишем и принадлежим. Разбирането ни освобождава, приобщава, лекува, зарежда със смисъл… Психоаналитичната психотерапия се състои в периодични срещи за разговор с професионалист, специално обучен да слуша и разбира човека по начин (едновременно емпатичен и аналитичен), който позволява преформулиране и промяна на негативните преживявания за целите на личностното израстване и преодоляването на психичния дистрес.

При какви проблеми може да ми е от помощ?

 • Ако всичко е наред в живота ви, но има нещо, което е извън вашия контрол, например получавате панически атаки или детето ви проявява агресия в училище;
 • Ако животът ви е пълен хаос и сякаш всичко е срещу вас;
 • Ако животът ви се люшка между тези две състояния;
 • Ако сте преживели загуба/раздяла, която оставя у вас непреодолима празнота и липса на смисъл;
 • Ако не се чувствате полезни и оценени, мислите, че пропилявате потенциала си или не можете да придвижите напред житейските си проекти;
 • Ако ви измъчва нещо, каквото и да било…

Ще помогне ли при моята конкретна диагноза?

За разлика от медиците, психотерапевтите избягват диагнозите, за да могат да видят и разберат човека в неговата уникалност и пълнота. Това е важно за успеха на терапевтичната работа. Формалната диагноза рядко казва нещо за комплексността на затрудненията и тяхната социо-културна обусловеност. И все пак, ако се разпознавате в някое от изброените страдания, аналитичната терапия може да направи много за вас (като самостоятелно или съпътстващо лечение):

 • генерализирана тревожност, страхова невроза
 • паник атаки, паническо разстройство
 • социална фобия, агорафобия, паруреза
 • натрапливи мисли, обсесивно-компулсивно разстройство
 • депресия, афективни разстройства, нервни кризи
 • безсъние, хронична умора, анхедония
 • нарцистично разстройство, социална изолация
 • трудности в самоконтрола, изблици на агресия
 • болезнена ревност, свръхкритичност или нужда от контрол
 • хранителни разстройства, анорексия, булимия, наднормено тегло
 • психо-соматични симптоми, автоимунно заболяване
 • зависимо поведение, зависимост към вещества
 • всяко страдание, което бихте определили като душевно, психично, психологично, невротично, емоционално и пр.

Колко продължава и как протича една терапевтична сесия?

Tерапевтична сесия е 45 минути и протича под формата на разговор, който цели да отвори пространство за разбиране и преосмисляне на преживелищния ви опит, и по-конкретно на онези житейски практики и нагласи, които ви носят дискомфорт и страдание. От практически съображения тя не може да бъде продължена извън тази рамка и по тази причина е желателно е да идвате точно в уговорения час, за да се възползвате максимално от времето, предвидено за вас.

Какво е заплащането за една терапевтична сесия?

Първата среща ще ви струва колкото стандартен първичен преглед при специалист. Тъй като за момента тази услуга не се поема от здравната каса, когато е необходимо, таксата за следващите сесии подлежи на договаряне, така че терапията да не представлява финансово бреме за вас. Винаги можем да намерим решение, съобразено с вашата ситуация, дори да сте в сериозно затруднение.

Какво да очаквам от първата среща?

В рамките на 45 минути ще поговорим за проблемите, които ви притесняват и с които искате да се справите. Ще се поинтересувам от настоящата ви житейска ситуация, отношенията с близките ви хора и нещата, които са важни за вас. Няма задължителни въпроси, можете да разкажете точно толкова, колкото желаете. Първата среща има опознавателна цел и терапевтичната намеса е минимална. Въпреки това ще придобиете усещане за терапевтичната ситуация, което ще ви помогне да решите дали искате да работим заедно.

Ако започна терапия, колко дълго трябва да идвам?

В зависимост от проблема, с който идвате, вероятно ще усетите промяна в обичайното си себеусещане още след първите няколко срещи. Но за да има работата ни устойчив ефект, е необходимо време (от няколко месеца, до няколко години). Може би звучи демотивиращо, но хората, преминали през такъв опит, често го определят като изключително ценен в живота им. Това е терапевтична модалност с отворен край – можете да прекратите терапията по всяко време, както и да я възобновите по-късно, ако пожелаете.

Достатъчно ли е да идвам веднъж седмично?

Честотата на посещение е между един и три пъти седмично и зависи от вашите нужди, възможности и предпочитания. Тя се уточнява след първоначалното интервю и може да се променя в хода на терапията. Понякога хората изпитват безпокойство от увеличаване честотата на сесиите, защото се опасяват, че бързо ще изчерпят темите си и няма да има за какво да говорят. В действителност обаче се случва точно обратното: сгъстяването на срещите води до задълбочаване на терапевтичния разговор и до “прилив на материал”, който е ценен за обсъждане.

Трябва ли да плащам за пропусната сесия?

Да, освен ако не сте заявили минимум 24 часа предварително, че ви се налага да отсъствате.

Притесняват ме най-вече соматичните симптоми. Търся добър психотерапевт, който да е и медицинско лице.

Притесненията ви са разбираеми. Преди да се пристъпи към психотерапия, е важно да се изключат възможни органични причини за оплакванията ви. Ние насърчаваме това и е факт, че в повечето случаи пациентите идват по препоръка на лекуващия ги лекар, след като са преминали през обстойни медицински изследвания, изключващи физиологични нарушения. Обичайно психотерапевтите, които не са медицински лица, работят в тясно сътрудничество с психиатрична служба, когато се налага съпътстваща медикаментозна терапия или ако пациентът поиска допълнителна консултация.

Противоположно на очакванията ви обаче, в терапевтичната практика е прието функциите на психиатър и психотерапевт да не се смесват по отношение на един и същи пациент. Т.е. ако вашият лекуващ психиатър ви препоръчва психотерапия наред с медикаментозното лечение, е редно да ви насочи към независим колега-психотерапевт. Основанията за това са различни, но основното произтича от необходимостта да се избегне “авторитета на бялата престилка”, който е противопоказен за пълноценната терапевтична работа. Отговорните колеги медици споделят и се съобразяват с това правило.

Има всякакви терапии. Как да знам дали тази е подходящата за мен?

Вероятно от известно време активно търсите информация и сте изненадани колко много видове психотерапия има. Ако не сте насочени към конкретен специалист от доверен човек, това може да е много объркващо. Едва ли може да се даде еднозначен отговор, но обикновено хората пристъпват към психоаналитична терапия в следните случаи:

 • Когато са любопитни към себе си като личност с индивидуални характеристики и не желаят да бъдат вмествани в предварително зададени категории;
 • Когато са добре информирани за дългосрочните предимства на една задълбочена и недирективна терапевтична работа;
 • След като са разрбали от личен опит, че бързите решения само временно маскират проблема до настъпване на следващия кризисен момент.

Не желая да пия лекарства. Мога ли да се излекувам само с психотерапия?

Спектърът от психологични страдания е много широк. В много случаи медикаменти изобщо не са необходими или са препоръчителни само за временно овладяване на остър психо-соматичен дискомфорт или за общо понижаване на тревожността, така че състоянието ви да позволи да пристъпите към психотерапия. Но в определени случаи лекарствата са задължителни. Това означава, че ако имате предписано медикаментозно лечение от психиатър, трябва стриктно да го спазвате. При диагностицирана психична болест психотерапията може много да помогне за съпътстващите емоционални проблеми, за справяне със социалните предизвикателства, свързани със заболяването, както и за поддържането му в ремисия, но не може пряко да въздейства на био-химично ниво за овладяване на тежки депресивни състояния, психотични епизоди или зависимост към вещества.

Чета много психологическа литература. Защо не мога да си помогна сам/а?

Ние се формираме като хора във взаимодействие с други човешки същества (най-близкото ни семейно обкръжение) и като възрастни носим в себе си както позитивния, така и неблагополучния опит от тези взаимоотношения. Нещо повече – този опит ни служи като филтър, през който приемаме и пречупваме всяка нова информация и всяко ново преживяване. В повечето случаи този филтър е невидим за нас – той действа, без да си даваме сметка за него и без да знаем, че може би изкривява картината ни за света. За да променим този филтър, първо трябва да го забележим, а за да го забележим ние, първо трябва да го забележи някой друг и да ни даде обратна връзка така, че да премине успешно през филтъра и да стигне до нас. Един текст трудно би могъл да направи това – необходимо е живо взаимодействие с друг човек – в най-добрия случай терапевтично.

Ходил/а съм вече на терапия, но без особен успех. С какво при вас е по-различно?

В деликатното поле на човешките отношения са необходими експертиза и емпатия (може и в обратен ред). Но забележете – емпатията не е състрадание – тя е психотерапевтичен инструмент, чието овладяване е част от експертизата. Ще познаете, че нещо от тези две неща не достига, когато терапевтът започне да говори повече от вас, да проповядва, да ви наставлява, да ви дава съвети, да философства, да теоретизира, да използва термини, да ви дава домашно за четене, да ви държи отговорни за липсата на напредък, да иска от вас да сте мотивирани или да се държите по определен начин, да ви поставя диагнози или да посочва кои са проблемните ви места… Ако нещо от това е присъствало осезаемо в терапията ви, е добре да опитате отново – този път с професионалист.

Детето ми има проблеми в училище/ вкъщи. Работите ли с деца?

Да, индивидуално с деца над 12 години. Но дори детето ви да е по-малко, не се колебайте да се обадите за консултация. При всички случаи, ще изслушам проблема ви и по преценка ще ви насоча към колега.

Живея в друг град/ държава. Предлагате ли психотерапия онлайн?

Да, възможно е да провеждаме сесиите онлайн по Skype, Viber или Google Meet. Психотерапията онлайн е равностойна алтернатива на традиционния начин на работа, което се гарантира от спазването на терапевтичната рамка. И все пак, работата онлайн ограничава в някаква степен ценния поток от невербална информация, която иначе би достигнала до терапевта. Затова, когато е възможно, сесиите на живо са за предпочитане.

Обадете се, за да запазите час за онлайн среща.

Не мога да плащам, а имам нужда от терапевтична помощ…

Ако сте в материално затруднение, студенти или ученици, можете да се възползвате от Студентския терапевтичен център към НБУ, създаден от проф. Тома Томов, където срещу символична такса с вас ще работят специализанти под супервизия на опитни професионалисти. Свържете се за първоначално интервю чрез опциите за контакт на сайта или директно с центъра на телефон:

​д-р Майя Младенова – 088 796 8507

Искам да прочета повече. Препоръчайте ми надежден източник на информация.

Тук можете да намерите информация, интервюта и статии от водещи специалисти в сферата на психотерапията:

Не намирате отговор на вашите въпроси? Ето още теми…

Adam Phillips Massimo Recalcati Umberto Galimberti Авторитет Агорафобия Агресия Амнезия Апатия Бог Вътрешен конфликт Вътрешна празнота Гранична личност Грешка Депресия Дереализация Детски страхове Дисфункционално семейство Домашно насилие Емоционално израстване Емоционално хранене Емпатия Житейска криза Загуба Загуба на интерес Загуба на контрол Започване на терапия Защитни механизми Избор на терапевт Импулсивно пазаруване Импулсивно хранене Интимност Контрапренос Коронавирус Кошмари Криза на идентичността Липса на желание Личен смисъл Лично пространство Личностно развитие Любов Мисли за самоубийство Нарцисизъм Нарцистична личност Натрапливи мисли Несъзнавано Ниско самочувствие/ самооценка Нужда от зависимост Отношения родител-дете Паник атаки Паническо разстройство Паруреза Пасивна агресивност Перфекционизъм Поставяне на граници Пренос Провал Протест Психосоматични симптоми Психотерапия Раздяла Ревност Родителско отчуждение Родителство Самонараняване Свобода Сексуална злоупотреба Семейни констелации Сляпо петно Собствени граници Социална тревожност Страх Страх от микроби Страх от обвързване Стрес Суперего Съзависимост Сънища Сънливост Творчески акт Терапевтична връзка Терапевтична промяна Тоалетен режим Токсична връзка Травма Травматичен опит Тревожност Тунелно виждане Тъгуване Търсене на внимание Учене Фобия Формиране Хипохондрия Хистерична личност Хранителни растройства Чувство за малоценност Чувство на вина Чувство на отхвърляне Чувство на срам Щастие

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.