Индустрия 3.0

Third Industrial Revolution

Дигитализация:

Развитието на електрониката, телекомуникациите и компютрите налага ерата на високо-автоматизираното производство и отваря пътя на роботиката, биотехнологиите и изучаването на космоса.

Защо 4.0 ↺

 

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.