Индустрия 4.0

“Умни фабрики”:

Кибер-физични системи, които могат да следят физическите си процеси, да комуникират една с друга в реално време и взимат децентрализирани решения за операциите си, са вече в основата на “умните фабрики”. С “интернет на нещата” пресичането на границите между биологичното, физичното и дигиталното е все повече факт.

Защо 4.0 ↺

 

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.