Индустрия 4.0

„Умни фабрики“

Кибер-физични системи, които могат да следят физическите си процеси, да комуникират една с друга в реално време и взимат децентрализирани решения за операциите си, са вече в основата на “умните фабрики”. С „интернет на нещата“ пресичането на границите между биологичното, физичното и дигиталното е все повече факт.

Защо 4.0 ↺