Психология 1.0

Френология:

Традиционно умът е бил изучаван чрез интроспекция. Френологията предоставя привлекателна биологична алтернатива, която се опитва да обедини всички психични явления, използвайки последователна биологична терминология.

Подходът на Gall подготвя пътя за изучаване на ума, който в крайна сметка довежда до опровергаването на собствените му теории.  Френологията допринася за развитието на физическата антропология, съдебната медицина, изучаването на нервната система и анатомията на мозъка, както и за обособяването на приложната психология като научна дисциплина.

Защо 4.0 ↺

 

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.