Психология 4.0

Автопойеза:

Разбирането за човека и мястото му в света се освобождава от представата за една обща предзададена реалност, която можем да променяме директно чрез силата на ума и действията си. Вместо това теорията за автопойетичните системи предлага идеята, че реалността Цялата публикация “Психология 4.0”

Индустрия 4.0

“Умни фабрики”:

Кибер-физични системи, които могат да следят физическите си процеси, да комуникират една с друга в реално време и взимат децентрализирани решения за операциите си, са вече в основата на “умните фабрики”. С “интернет на нещата” пресичането на границите между биологичното, физичното и Цялата публикация “Индустрия 4.0”

Психология 3.0

Интерсубективност:

Обяснителният модел на психологичния проблем и на случващото се в терапевтичната сесия престава да бъде фокусиран върху пациента, а се измества върху взаимодействието в диадата терапевт-пациент. Идеята е, че в работата си заедно те създават обща психична реалност — интерсубективно поле — Цялата публикация “Психология 3.0”

Психология 2.0

Психоанализа:

В края на 19-ти век идеята за несъзнавания психичен живот освобождава западния човек от поредната антропоцентрична заблуда. Или както казва създателят на психоанализата Зигмунд Фройд, човечеството е трябвало да понесе поне три големи удара по наивния си нарцисизъм: Цялата публикация “Психология 2.0”

Индустрия 2.0

Second Industrial Revolution

Електрификация:

Новите енергийни източници и нарасналите индустриални нужди въвеждат поточните линии в крупните фабрики. През следващите десетилетия се наблюдава бум на изобретенията, Цялата публикация “Индустрия 2.0”

Психология 1.0

Френология:

Традиционно умът е бил изучаван чрез интроспекция. Френологията предоставя привлекателна биологична алтернатива, която се опитва да обедини всички психични явления, използвайки последователна биологична терминология.

Цялата публикация “Психология 1.0”

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.